ลงโฆษณา คีย์เวิร์ด และ คอนเทนต์

แบนเนอร์โฆษณา และ อัตราค่าโฆษณา

แบบและขนาดของแบนเนอร์

ขนาดของแบนเนอร์มาตรฐานติดตั้งทุกหน้าของเว็บไซต์ มีทั้งหมด 4 แบบ

 • แบบ A ขนาด 1080x135px (ขึ้นปรากฎด้านบนทุกหน้า)
 • แบบ B ขนาด 160x600px (จะอยู่ด้านข้างหน้าเว็บเพจทั้งสองด้านทุกหน้า ซ้าย-ขวา)
 • แบบ C ขนาด 728x90px (ขึ้นแทรกอยู่ระหว่างเนื้อหาหลักด้านซ้ายของเว็บเพจตามตำแหน่ง)
 • แบบ D ขนาด 336x280px (ขึ้นแทรกอยู่ระหว่างเนื้อหาของเว็บเพจตามตำแหน่ง)

อัตราค่าโฆษณา

Livesoccer888 อำนวยความสะดวกให้ผู้สนใจลงโฆษณามีทางเลือกในการบริหารค่าใช้จ่ายได้อย่าง ด้วยการเสนอรูปแบบการคิดค่าโฆษณาใน 2 รูปแบบ คือแบบเหมาจ่ายรายเดือน และแบบการจ่ายตามจริงที่มีการขึ้นปรากฎ

แบบเหมาจ่ายรายเดือน

ผู้สนใจลงแบนเนอร์โฆษณาในแบบเหมาจ่ายรายเดือนจะสามารถเลือกได้จาก 2 แบบ 3 ตำแหน่ง คือ แบบ A ขนาด 1080x135px ที่ปรากฎด้านบนในทุกหน้า และ แบบ B ขนาด 160x600px ที่ปรากฎอยู่ด้านข้างซ้าย และ ขวา ของหน้าเว็บ

 • แบบ A ราคา 100,000 ต่อเดือน
 • แบบ B ซ้าย หรือแบบ B ขวา ราคา 25,000 ต่อเดือน

แบบการจ่ายตามจริงที่มีการขึ้นปรากฎ หรือตามงบโฆษณา

ผู้สนใจลงแบนเนอร์โฆษณาจะเสียค่าใช้จ่ายตามปริมาณ หรือ จำนวนครั้งที่แบนเนอร์ขึ้นปรากฎบนหน้าเว็บ (คิดราคา 10 ครั้งต่อ 1 บาท) ซึ่งลูกค้าสามารถซื้อโฆษณางบประมาณที่ตนต้องการได้ได้โดยโฆษณาที่ซื้อไว้จะไม่มีวันหมดอายุจนกว่าปริมาณการโฆษณาของตนจะหมด โดยขั้นต่ำจะต้องสั่งซื้อไม่น้อยกว่า 100,000 ครั้งที่ปรากฎ ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกลงโฆษณาในแบนเนอร์แบบ A B C และ D ได้ตามที่ต้องการ ซึ่งแบนเนอร์จะถูกกระจายไปตามหน้าต่างๆในเว็บไซต์กว่า 100,000 หน้าโดยอัติโนมัติจนกว่าปริมาณงบโฆษณาของลูกค้าจะหมดลง (ยกเว้นมีผู้ลงโฆษณาจนเต็มจำนวนแล้ว)

ข้อมูล และ สถิติของแบนเนอร์แต่ละแบบ

แบนเนอร์แนวนอนด้านบน แบบ A ขนาด 1080x135px

 • สถิติกาการแสดงผลมากกว่า 700,000 ครั้งต่อเดือน
 • การแสดงแบนเนอร์ แบบสุ่ม-วน และ แบบเหมา
 • อุปกรณ์ที่แสดงผล เดสก์ท็อป และ โมบาย
 • อัตราการส่วนการแสดงผลโดยประมาณ 16% ของแบนเนอร์ทั้งหมด
 • อัตราค่าโฆษณาจ่ายตามจริง เหมาจ่ายรายเดือน 100,000 บาท

แบนเนอร์แนวตั้งด้านข้าง แบบ B ขนาด 160x600px

 • สถิติกาการแสดงผลมากกว่า 200,000 ครั้งต่อเดือน
 • การแสดงผล เดสก์ท็อป และ โมบาย
 • อัตราการส่วนการแสดงผลโดยประมาณ 5% ของแบนเนอร์ทั้งหมด
 • อัตราค่าโฆษณาจ่ายตามจริง หรือ เหมาจ่ายรายเดือน 25,000 บาท ต่อ ข้าง (ซ้าย หรือ ขวา)

แบนเนอร์แนวตั้งด้านข้าง แบบ D ขนาด 728x90px

 • สถิติกาการแสดงผลมากกว่า 2,000,000 ครั้งต่อเดือน
 • การแสดงผล เดสก์ท็อป และ โมบาย
 • อัตราการส่วนการแสดงผลโดยประมาณ 45% ของแบนเนอร์ทั้งหมด
 • อัตราค่าโฆษณาจ่ายตามจริง (ราคา 10 ครั้งต่อ 1 บาท)

แบนเนอร์แนวตั้งด้านข้าง แบบ C ขนาด 336x280px

 • สถิติกาการแสดงผลมากกว่า 1,500,000 ครั้งต่อเดือน
 • การแสดงผล เดสก์ท็อป และ โมบาย
 • อัตราการส่วนการแสดงผลโดยประมาณ 34% ของแบนเนอร์ทั้งหมด
 • อัตราค่าโฆษณาจ่ายตามจริง (ราคา 10 ครั้งต่อ 1 บาท)

มั่นใจได้รับผลตอบรับที่ดี

เซิร์ฟเวอร์ โฆษณาที่ ทำให้แบนเนอร์ได้รับผลตอบรับที่ดี

สนใจลงโฆษณา 11.in.th

ติดต่อเรา